ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Impro Theatre

15 Μαρ 23
15 Μαρ 23

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE που πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Κέντρο CEPIES στο Παλέρμο της Ιταλίας από τις 5 έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2022.

Δελτίο Τύπου
15 Μαρ 23

Με επιτυχία διεξάχθηκε η 3η Διαπροσωπική Συνάντηση των Εταίρων του έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE στις 19 και 20 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αφιερωμένη στην ανασκόπηση της δουλειάς των περασμένων μηνών και στον καθορισμό των ορόσημων και ευθυνών για τις επόμενες δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE.
Εκπρόσωποι κάθε οργανισμού παρακολούθησαν τη συνάντηση του διακρατικού έργου που φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη για να τονίσουν τη συμβολή τους στην πιλοτική φάση του δεύτερου αποτελέσματος του έργου και να παρουσιάσουν τις προοπτικές τους για τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο επόμενο αποτέλεσμα.

Στιγμιότυπα από τη Συνάντηση
15 Μαρ 23
  • Στιγμιότυπο από τη Συνάντηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ομάδα Εστίασης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου IMPROINCLUSIVETHEATREστην Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση είχε ως στόχο την έκδοση συμπερασμάτων σχετικά με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και τους τρόπους αντιμετώπισής τους μέσω του Θεάτρου και του Θεατρικού Αυτοσχεδιασμού.

15 Μαρ 23
15 Μαρ 23
  • Στιγμιότυπο από τα Εργαστήρια

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε Εργαστήρια Αυτοσχεδιασμού στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE. Τα Εργαστήρια υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις τριών σχολείων, με τα παιδιά να είναι εμφανώς ενθουσιασμένα για τη συμμετοχή τους στα Εργαστήρια.

15 Μαρ 23
  • Στιγμιότυπο από τη Συνάντηση

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE πραγματοποιήθηκε η 2η Διαπροσωπική Συνάντηση στις 15 και 16 Ιουνίου στο Δουβλίνο. Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν έχοντας την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν, να συζητήσουν και να θέσουν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου.

15 Μαρ 23
15 Μαρ 23

Το έργο IMPRO THEATRE παρουσιάζει το «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικούς» το οποίο αποτελεί ένα σύνολο ιστοριών με επιμέρους ασκήσεις για την δημιουργία δραστηριοτήτων αυτοσχεδιασμού, με στόχο την ενίσχυση της έκφρασης των παιδιών σωματικά, οπτικά και λεκτικά.
 

Εγχειρίδιο
15 Μαρ 23

Στα πλαίσια του έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE διοργανώθηκε σε κάθε χώρα εταίρο του έργου ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ με δασκάλους προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Στην παρούσα Έκθεση μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα και από τις 5 χώρες.
 

Έκθεση