ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Σύνθεση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Μπούτσκου Ευαγγελία: Διευθύντρια της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης - Πρόεδρος
2. Ακριτίδης Νικόλαος: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας - Αντιπρόεδρος
3. Γεωργίου Χρήστος: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 3ου Δ.Σ. Αμπελοκήπων
4. Οβαλόγλου Απόστολος: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 18ου Δ.Σ. Ευόσμου
5. Χατζηαντωνιάδου Παρασκευή: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 3ου Δ.Σ. Σίνδου, Διευθύντρια του Δ.Σ. Νεοχωρούδας
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: (αντίστοιχα)

1. Μάλλου Αναστασία: Αναπληρώτρια της Διευθύντριας Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια του 10ου Δ.Σ. Ευόσμου
2. Κολιπέτρη Ζωή: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
3. Λαδένης Χρυσόστομος: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 1ου Δ.Σ. Πεύκων
4. Καραποστόλου Αικατερίνη: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του Δ.Σ. Χρυσαυγής
5. Παπαδημητρίου Νικόλαος: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 του 2ου Δ.Σ. Ευκαρπίας
 

Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δυτικής Θεσσαλονίκης ορίζεται η Ντεμογιάννη Σταματία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων αποσπασμένη στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης με αναπληρώτρια την Πανά Εμμανουέλα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (συμβουλίου επιλογής) ορίζεται η Ντεμογιάννη Σταματία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 αποσπασμένη στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτρια την Μουμτζίδου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης του συμβουλίου ανατίθενται στους εξής:
1. Ζέπου Ρεβέκκα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
2. Μπατογιάννη Αθανασία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
3. Παπαθανασίου Ανδριάννα, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
4. Σαρουτζίδου Γεωργία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
5. Χριστούλια Δημήτριο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.