ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εγκύκλιος προϋποθέσεων & διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπ/κό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό & γ) για την έγκριση στήριξης από Σχ. Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-24