ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθετήσεις Αποσπασμένων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ και από άλλα ΠΥΣΠΕ σε λειτουργικά κενά της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 2023-24