ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ονόματα συμμετεχόντων/ουσών σε επιμορφωτικό Σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο: «Τα Προγράμματα της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας στην πλατφόρμα “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” του Ι.Ε.Π.»