ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις ΠΔΕ Αττικής & Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024