ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης μετά από την Επαναπροκήρυξη-Πρόσκληση ενδιαφέροντος