ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Tοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ91.01 που βρίσκονται στη Διάθεση 2023-2024