ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

IMPRO COMMON EUROPEAN REPORT - Focus Group (10-01-2022)

Στα πλαίσια του έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE διοργανώθηκε σε κάθε χώρα εταίρο του έργου ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ με δασκάλους προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Στην παρούσα Έκθεση μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα και από τις 5 χώρες.
 

Ετικέτες
Αρχεία