ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους/τις αναπληρωτές/τριες που προσλαμβάνονται 10/10/2023 και 11/10/2023

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο ΦΕΚ 3785/13-8-2021, η ανάληψη υπηρεσίας και η υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ θα γίνει με φυσική παρουσία στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και όχι στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν από τον ΟΠΣΥΔ έως τις 09/10/2023. Συνεπώς οφείλετε να παρουσιαστείτε στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής σας την Τρίτη 10/10/2023 ή την Τετάρτη 11/10/2023 με όλα τα δικαιολογητικά της πρόσληψης προσυμπληρωμένα. Εφόσον τοποθετηθείτε σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η υποβολή των δικαιολογητικών για τη δημιουργία του ατομικού φακέλου θα γίνει στη σχολική μονάδα τοποθέτησης. Τα δικαιολογητικά πρόσληψης διατίθενται παρακάτω σε συνδέσμους. Θα αποσταλούν και στο προσωπικό σας e-mail για διευκόλυνσή σας. Σας συμβουλεύουμε να τα εκτυπώσετε και να τα συμπληρώσετε σχολαστικά (απαγορεύονται μουντζούρες και διορθωτικό) πριν παρουσιαστείτε στη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας, ώστε να αποφευχθούν λάθη, παραλείψεις και καθυστερήσεις την ημέρα πρόσληψής σας. Επίσης, σας προτρέπουμε να αποθηκεύσετε αυτά τα έντυπα είτε σε υπολογιστή είτε σε κάποιο κινητό μέσο ώστε να τα έχετε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις συναλλαγές σας με τη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας ή με το Τμήμα ΕΣΠΑ της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών πρέπει να ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ προκειμένου να συμπληρωθεί ο ατομικός σας φάκελος, που είναι απαραίτητος για τη μισθοδοσία σας.

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη λειτουργίας ολοήμερου δημοτικού σχολείου και επέκταση της λειτουργίας του (MIS 6001774)», πατήστε εδώ…
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «ΠΕΠ- Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη», πατήστε εδώ…
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Επέκταση της Λειτουργίας του (MIS 6001764)», πατήστε εδώ…
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ και ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026 (MIS 6001626)», πατήστε εδώ…
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…

-Για τη λίστα των αναπληρωτών/τριών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης: «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026 (MIS 6001589)», πατήστε εδώ…
-Για τα έντυπα, πατήστε εδώ…