ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου

  • Συνημμένο 1 : Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022- 2023
  • Συνημμένο 2 : Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-24 - Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου - Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ε΄- Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τηλέφωνο: 2310-643044