ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο.

Πρόσκληση συμμετοχής στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ένα Δέντρο μεγαλώνει στην αυλή του σχολείου μας» στο πλαίσιο της Δράσης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» 2022-2023