ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

2η Διαπροσωπική Συνάντηση του έργου IMPRO THEATRE στο Δουβλίνο στις 15 & 16 Ιουνίου 2022 (29-06-2022)

Στιγμιότυπο από τη Συνάντηση

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE πραγματοποιήθηκε η 2η Διαπροσωπική Συνάντηση στις 15 και 16 Ιουνίου στο Δουβλίνο. Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν έχοντας την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν, να συζητήσουν και να θέσουν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου.

Ετικέτες