ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1η Συνάντηση για την εφαρμογή του εκπ/κού προγράμματος "Ο κόσμος των πρώτων γεωργών - Από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στη Γη στην πρώτη καλλιέργεια της γης από τους ανθρώπους" (Διαδικτυακά - 02-11-2023)