ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακοπή φοίτησης μαθητή (Εξωτερικό/ Ιδιωτική Σχ. Μονάδα/’Αλλοι λόγοι)

Αν κάποιος μαθητής της σχολικής μονάδας φύγει για το εξωτερικό, δεν κάνουμε αίτημα μετεγγραφής (δεν υπάρχει MySchool στο εξωτερικό) ούτε τον διαγράφουμε από τη δύναμη του σχολείου, γιατί με την ενέργεια αυτή τον διαγράφουμε και από τη βάση δεδομένων του συστήματος.

Η ενδεδειγμένη ενέργεια είναι να δηλώσουμε τη διακοπή της φοίτησής του σε εμάς:

  • Πάμε ΜΑΘΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ, βρίσκουμε τον μαθητή και κάνουμε κλικ στο κίτρινο γρανάζι, ώστε να ανοίξει η καρτέλα του. Στο μενού αριστερά κάνουμε κλικ στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και κατεβαίνουμε στην ενότητα «Διακοπή φοίτησης». Συμπληρώνουμε την ημερομηνία διακοπής φοίτησης και ακριβώς δίπλα, στην «Αιτία διακοπής φοίτησης», επιλέγουμε «Συνέχιση φοίτησης σε σχολική μονάδα του εξωτερικού».
  • Τα ίδια βήματα θα ακολουθήσουμε και στην περίπτωση που θέλουμε να δηλώσουμε τη διακοπή φοίτησης ενός μαθητή λόγω απουσιών ή παρέλευσης διετίας χωρίς φοίτηση.
  • Μόλις αποθηκεύσουμε, η δύναμη του σχολείου θα μειωθεί κατά έναν μαθητή. Ωστόσο, μπορούμε να εντοπίσουμε τον συγκεκριμένο μαθητή πηγαίνοντας ΜΑΘΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ και βάζοντας φίλτρο «Έχει διακόψει» στην κατάσταση φοίτησης.