ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ονόματα συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ένα δέντρο στην αυλή μας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της ΔΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» 2023-2024