ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επείγουσα Ενημέρωση από ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης (Ενημέρωση ΠΥΣΠΕ - 25-05-2023)

Το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους/τις εκπαιδευτικούς ότι οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών (τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων - διαδικασίες βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης) δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην παρούσα φάση.
Παρακαλούμε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: https://dipe-v-thess.thess.sch.gr

Με ευθύνη των Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους ακόμα και όσοι/ες βρίσκονται σε άδεια ή υπηρετούν με απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΠΕ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ