ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υπερωρίες Εκπαιδευτικών

Αν κάποιος εκπαιδευτικός κάνει υπερωρία, οι ώρες δηλώνονται σε δύο σημεία:

  • Στις Λεπτομέρειες ωραρίου εργασίας του εργαζόμενου της ατομικής του καρτέλας (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ > ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ) επιλέγουμε «ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ > Υπερωρία» και βάζουμε τις ώρες ανά εβδομάδα.

  • Περνάμε τις ώρες στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ > Καταχώρηση υλοποιημένων υπερωριών μονίμων /
    αναπληρωτών για υπερωριακή αποζημίωση
    .