ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση συμμετοχής σε τρία (3) διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχολικού Δικτύου Δράσης «Ταπερίστας 2024» για το σχολικό έτος 2023-2024, στις 4-12-2023, 13-12-2023 και 19-12-2023