ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση Διευθυντών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας - Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.