ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για κενές σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης