ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Οδοιπορικό περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων του Εκπαιδευτικού Δικτύου «Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη-Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης» (Κωνσταντινούπολη, 16-19 Νοεμβρίου 2023)