ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Στοιχεία Σχ. μονάδων

  1. Δημοτικά Σχολεία 2023-24
  2. Νηπιαγωγεία 2023-24
  3. Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία 2023-24
  4. Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία 2023-24

 

Επιμέλεια-Ενημέρωση: Τμήμα Ε΄ - Εκπαιδευτικών Θεμάτων για τις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες και Παπαθανασίου Ανδριάνα, διοικητική υπάλληλος ΠΕ Διοικ-Οικ του Τμήματος Α΄ - Διοικητικού για τις Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες