ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδου ΠΕ60 που παρέμειναν στη Διάθεση ΠΥΣΠΕ 2023