ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών/ντριών θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023.