ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εξαγωγή στοιχείων (πχ email) από το myschool σε excel

Πως εξάγουμε σε πίνακα (excel) στοιχεία μαθητών από το myschool πχ. λογαριασμούς email κηδεμόνων:

Πηγαίνουμε ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, επιλέγουμε τάξη και κάνουμε ανανέωση καταλόγου.

Δεν πατάμε προς το παρόν ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, αλλά κάνουμε κλικ στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.

Παρατηρούμε ότι ο βασικός πίνακας έχει ελάχιστες στήλες. Πατάμε «Δείξε τις υπόλοιπες στήλες» …