ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2023-2024