ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολείων

Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Β) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Δ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ