ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εξέταση των αιτήσεων των Υποψηφίων Διευθυντών/τριών και κατάρτιση Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

Μετά από την παραλαβή Αιτήσεων με εμπρόθεσμη ημερομηνία κατάθεσης στα ΕΛΤΑ, ανακοινοποιούμε τον Πίνακα των Δεκτών Αιτήσεων. Ενστάσεις επί του Ανακοινοποιημένου Πίνακα θα γίνονται δεκτές έως Παρασκευή 25-08-2023 και ώρα 12.00 μ.μ.