ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στη ΔΠΕ Δυτικής Θεσ/νίκης που προσλήφθηκαν στις 17-04-2024 (Αναφορά ΟΠΣΥΔ - 19-04-2024)