ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ονόματα συμμετεχόντων στη δια ζώσης Επιμορφωτική Ημερίδα παρουσίασης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+, που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, 23 Ιανουαρίου 2023