ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1η Συνάντηση για την Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Υιοθέτησε μια Γραφίδα και ενα Διαβήτη» (Διαδικτυακή Συνάντηση - 09-11-2023)