ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έκδοση αποτελεσμάτων – προαγωγή μαθητών (Δημοτικά)

Η προαγωγή των μαθητών στο MYSCHOOL είναι απαραίτητη για να μπορέσετε να εκτυπώσετε τους τίτλους προόδου και σπουδών και να προάγετε τους μαθητές στο επόμενο σχολικό έτος

θα πρέπει να γίνει ΜΟΝΟ εφόσον έχετε πρώτα καταχωρίσει τη βαθμολογία του Γ ́ τριμήνου για τις τάξεις Γ ́ – ΣΤ ́, τις απουσίες κτλ

Αν μετά την προαγωγή επέμβετε στις απουσίες ενός μαθητή ή τροποποιήσετε τους βαθμούς
του, η προαγωγή του ακυρώνεται κι έτσι δε θα τον βλέπετε όταν θα έρθει η ώρα να τον φέρετε στο νέο
σχολικό έτος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία από την αρχή για τον συγκεκριμένο μαθητή


Η Έκδοση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει δύο βήματα για όλες τις τάξεις και ένα τρίτο, μόνο για την ΣΤ ́ (ΜΑΘΗΤΕΣ – Έκδοση Αποτελεσμάτων ).

ΒΗΜΑ 1: Αρχικοποίηση έκδοσης αποτελεσμάτων (για κάθε τάξη χωριστά από Α έως ΣΤ)
Επιλέγετε την τάξη από: Τάξη εγγραφής και Αναζήτηση
▪ Από τη λίστα επιλέγετε όλους τους μαθητές (Όλοι κάτω δεξιά)
▪ Αριστερά, στο πεδίο: Αριθμός Πράξης Αρχικοποίησης βάζετε έναν αριθμό (προτείνεται ο αριθμός της πράξης έκδοσης αποτελεσμάτων του Συλλόγου Διδασκόντων) και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
▪ Οι μαθητές της λίστας γίνονται κόκκινοι και συμπληρώνεται αυτόματα η στήλη: “Αριθμός Πράξης Αρχικοποίησης”
(μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καλό θα ήταν να πατήσετε ξανά Αναζήτηση για να ελέγξετε εάν η στήλη της πράξης είναι συμπληρωμένη)

ΒΗΜΑ 2: Τελική επίδοση (Γενικά αποτελέσματα) – (για κάθε τάξη χωριστά από Α έως ΣΤ)
Επιλέγετε την τάξη από: Τάξη εγγραφής και Αναζήτηση
▪ Από τη λίστα επιλέγετε όλους τους μαθητές (Όλοι κάτω δεξιά), αφήνετε “τσεκαρισμένους” όσους
προαχθούν στην επόμενη τάξη/ βαθμίδα εξαιρώντας (από-επιλέγοντας) όσους επαναλάβουν την
ίδια τάξη
▪ Αριστερά, στο πεδίο: Αρ. Πράξης καταχωρείτε τον αριθμό της πράξης έκδοσης αποτελεσμάτων του
Συλλόγου Διδασκόντων και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
▪ Οι μαθητές της λίστας γίνονται κόκκινοι και συμπληρώνεται αυτόματα η στήλη: “Τελική Επίδοση”
(μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καλό θα ήταν να πατήσετε ξανά Αναζήτηση για να ελέγξετε εάν η στήλη της πράξης είναι συμπληρωμένη)

ΒΗΜΑ 3: Ενημέρωση αριθμών πρωτοκόλλου (μόνο για την ΣΤ)
Επιλέγετε την ΣΤ τάξη από: Τάξη εγγραφής και Αναζήτηση
▪ Από τη λίστα επιλέγετε όλους τους μαθητές (Όλοι κάτω δεξιά) εξαιρώντας όσους δεν προάγονται
στην επόμενη βαθμίδα
▪ Συμπληρώνετε την Ημερομηνία που μπαίνει στους τίτλους (την τελευταία μέρα του διδ/κού έτους)
▪ Καταχωρείτε τον Αριθμός Πρωτοκόλλου (είναι ο αριθμός του μαθητή στο Βιβλίο Πιστοποιητικών
Σπουδής (Β.Π.Σ.)
▪ Επιλέγετε Βήμα 1 και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
▪ Οι μαθητές της λίστας γίνονται κόκκινοι και συμπληρώνονται αυτόματα οι στήλες της ημ/νίας και οι
Αρ. Πρωτ. (οι αριθμοί πρέπει να εμφανίζονται συνεχόμενοι και να συμφωνούν με το Βιβλίο
Πιστοποιητικών Σπουδής)