ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υποβολή περιλήψεων για την 3η Διημερίδα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ91 με θέμα «Θεατρική Εκπαίδευση στο σχολείο: από τη θεωρία στην πράξη και από την πράξη στη θεωρία