ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας της ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας της νέας Υποδιευθύντριας θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024