ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τμήματα (δημιουργία) υποχρεωτικού πρωινού – προαιρετικού ολοημέρου / κατανομή μαθητών

Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 λόγω της καθιέρωσης του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου έχει αλλάξει ο χαρακτηρισμός των τμημάτων του. Δεν υπάρχει πλέον η έννοια «Κλασσικό τμήμα» και «Ολοήμερο τμήμα».

Το Νηπιαγωγείο κινείται στη λογική του Δημοτικού Σχολείου: Υπάρχουν πρωινά τμήματα που αποκαλούνται «Υποχρεωτικού Πρωινού (08:30-13:00) Νηπιαγωγείου» και, όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, τμήμα ή τμήματα «Προαιρετικού Ολοήμερου (13:00-16:00) Νηπιαγωγείου».

Επί της ουσίας ο τρόπος δημιουργίας τμημάτων στο MYSCHOOL δεν έχει αλλάξει. Όσον αφορά την ονομασία τους:

To πρωινό τμήμα (08:30-13:00) μπορεί να λέγεται «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ» με τομέα σπουδών «Υποχρεωτικού Πρωινού (08:30-13:00) Νηπιαγωγείου».

Το τμήμα που λειτουργεί από 13:00 ως 16:00 μπορεί να ονομάζεται «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ» με τομέα σπουδών «Προαιρετικού Ολοήμερου (13:00-16:00) Νηπιαγωγείου».