ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Έντυπα αδειών

ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 (ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ 2021-22)

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Ετικέτες