ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οδηγός καταχώρισης στατιστικών Ε.Ε.Α

Οδηγός για την καταχώριση στατιστικών στοιχείων μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε..Α) που φοιτούν στα γενικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.