ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συνάντηση Ομάδας Εστίασης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου IMPRO INCLUSIVE THEATRE στη Θεσσαλονίκη (14-10-2022)

Στιγμιότυπο από τη Συνάντηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ομάδα Εστίασης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου IMPROINCLUSIVETHEATREστην Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση είχε ως στόχο την έκδοση συμπερασμάτων σχετικά με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και τους τρόπους αντιμετώπισής τους μέσω του Θεάτρου και του Θεατρικού Αυτοσχεδιασμού.

Ετικέτες