ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαπίστωση λειτουργικών κενών και λειτουργικών υπεραριθμιών ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ79.01 Γενικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024