ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

1ο Παραδοτέο Έργο IMPROINCLUSIVETHEATRE (17-12-2021)

Το πρώτο παραδοτέο του έργο IMPROINCLUSIVETHEATRE είναι έτοιμο! Η κοινή Ευρωπαϊκή Έκθεση αποτελεσμάτων αποτελεί ένα αρχείο το οποίο δημιουργήθηκε μετά από έρευνα που διεξάχθηκε στις χώρες εταίρους του έργου με τη συμβολή των σχολείων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε τις περισσότερες απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Έκθεση αποτυπώνει τα αποτέλεσματα της έρευνας σύμφωνα με την οποία προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. Οι επικρατέστερες ιστορίες κάθε χώρας
2. Οι αξίες που προβάλλονται από τις ιστορίες
3. Η τελική λίστα των αξιών του έργου

Ετικέτες