ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

«Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικούς» (24-02-2022)

Το έργο IMPRO THEATRE παρουσιάζει το «Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων για Εκπαιδευτικούς» το οποίο αποτελεί ένα σύνολο ιστοριών με επιμέρους ασκήσεις για την δημιουργία δραστηριοτήτων αυτοσχεδιασμού, με στόχο την ενίσχυση της έκφρασης των παιδιών σωματικά, οπτικά και λεκτικά.
 

Ετικέτες
Αρχεία