ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ86 Γενικής σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης 2023-24