ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024