ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κών κλάδου ΠΕ78

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφ/κής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου