ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση για Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. 2023-24

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν Αμοιβαία Μετάθεση να καταθέσουν το έντυπο της Αίτησης μαζί με υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στο mail της Διεύθυνσης: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr από Τετάρτη 27-03-2024 έως και Τετάρτη 10-04-2024.