ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση συμμετοχής (01-06-2021)

Στα πλαίσια του έργου IMPRO THEATRE οργανώνεται εκδήλωση στόχος της οποίας είναι δημιουργία ομάδας-εστίασης για την μελέτη του έργου, τη συζήτηση και την έκδοση συμπερασμάτων σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτιακά στις 10-06-2021 και ώρα 18:00 μ.μ. Για περαιτέρω πληροφορίες επισυνάπτεται η ατζέντα της εκδήλωσης, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο σύνδεσμος.

Ετικέτες
Αρχεία