ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Δήλωση αναστολής λειτουργίας λόγω covid-19

Ο παρών οδηγός περιγράφει τη λειτουργικότητα αποτύπωσης σχολικών μονάδων που τίθενται σε μερική ή ολική αναστολή λειτουργίας λόγω της νόσου covid-19