ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ενημερωτική διημερίδα με τίτλο: «Το Πρόγραμμα ERASMUS+: Ευκαιρίες μάθησης για την ανάδειξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των λαών της Ευρώπης (ΝΟΗΣΙΣ - 16-12-2023)