ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τμήματα (δημιουργία) Ένταξης

Η Δημιουργία ενός Τμημάτος Ένταξης δε διαφέρει από αυτήν ενός τμήματος Γενικής Παιδείας.

Από την Καρτέλα ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ -> Διαχείριση Τμημάτων επιλέγουμε το εικονίδιο + και κατόπιν συμπληρώνουμε τα Υποχρεωτικά Πεδία του Ονόματος , της Τάξης και του Τομέα Σπουδών. Έτσι για ένα Τμήμα Ένταξης της ΣΤ’ Τάξης έχουμε:

Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μαθήματα δεν διδάσκεται μπορείτε να το απο-επιλέξετε και έτσι να μην συμπεριληφθεί στο τμήμα.

Περισσότερα για τις συνδιδασκαλίες των Τμημάτων Ένταξης …